Formularz dla kandydatów do pracy / Job application form

Informacja
Formularz służy do zgłaszania kandydatur do pracy w EUVIC i umożliwia przekazanie danych osobowych, ankiety kompetencji technicznych oraz CV.
Podstawowe Informacje
Imię*  Nazwisko* 
Telefon*   Adres e-mail*  
Cel aplikacji
Nazwa pozycji, na którą aplikujesz* 
Preferowane miejsce pracy*  
Inne pytania
Dodatkowe uwagi (np.: „proszę o kontakt po 15:00”).
Skąd się o nas dowiedziałeś/aś? (Znajomi, Facebook, portale z ofertami pracy, meetupy, webinary itp.)* 
Dodatkowe pliki do aplikacji jak CV, list motywacyjny, portfolio
CV 
List motywacyjny 
Portfolio 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Euvic sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) ul. Przewozowa 32,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Euvic sp. z o.o., podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Euvic oraz klienci Euvic sp. z o.o. lub innych podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Euvic sp. z o.o.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres uzasadniony wykorzystaniem tych danych w procesach rekrutacyjnych podjętych zarówno przed złożeniem zgody jak i w okresie późniejszym,
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy rekrutacja@euvic.pl
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji zarówno przed złożeniem zgody jak i w okresie późniejszym.
 
Przedmiotowa zgoda dotyczy procesów rekrutacji podjętych zarówno przed złożeniem niniejszej zgody jak i w okresie późniejszym. Niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Zostałem/am poinformowany, iż niniejsza zgoda może być wycofana w każdym momencie.
Captcha
*